CBCT-Undersøkelse

CBCT står for «Cone Beam Computed Tomografi» og er en moderne, tre-dimensjonal radiologisk undersøkelsesteknikk til bruk i tannlegevirksomhet.

CBCT-undersøkelser brukes ved Kjeller Tannhelse for å ta snittbilder (røntgen) på en slik måte at bildene kan granskes tre-dimensjonalt (3D), på samme måte som ved medisinsk CT utført på sykehus.

Som godkjent CBCT operatør, og med egen radiolog, tilbyr Kjeller Tannhelse CBCT tjenester både til egne pasienter, og til pasienter med henvisning fra andre tannleger.